تعداد مقالات: 426
177. بررسی تطبیقی مرور زمان در فقه و حقوق کیفری ایران با رویکردی به نظرات امام خمینی(س)

دوره 20، شماره 79، تابستان 1397، صفحه 47-70

اکبر رجبی؛ اعظم مهدوی پور؛ محمد اسحاقی


178. نقش پیش فرض در فقه و حقوق کیفری با رویکردی بر آرای امام خمینی(س)

دوره 20، شماره 80، پاییز 1397، صفحه 37-52

رامین پورسعید؛ مرضیه آذرنیا


179. تبیین فاعلیت نفس درسلسله مراتب عقل براساس نظریه ملاصدرا و امام خمینی (س)

دوره 20، شماره 81، زمستان 1397، صفحه 55-75

حمید رضا آیت اللهی؛ راحله درزی


181. نقش زمان و مکان در تعمیم مصادیق احتکار با رویکردی به آرای امام خمینی(س)

دوره 17، شماره 69، زمستان 1394، صفحه 53-72

سید محمد موسوی بجنوردی؛ افسانه مهدیان کرانی


187. رهبری و نظرات مشورتی مجمع تشخیص مصلحت نظام با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)

دوره 19، شماره 75، تابستان 1396، صفحه 73-97

سیدمحمد موسوی بجنوردی؛ سیدعلی سیدموسوی


190. توثیق اسناد تجاری در حقوق ایران با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)

دوره 17، شماره 66، بهار 1394، صفحه 71-91

ابراهیم تقی زاده؛ فریبا پهلوانی


192. تبیین و بررسی بداء از نظر ملاصدرا و امام خمینی(س

دوره 16، شماره 65، زمستان 1393، صفحه 67-86

اعلی تورانی؛ لاله شعبانی


193. تحقیقی در ماده امر با رویکردی بر نظریات امام خمینی(س)

دوره 16، شماره 63، تابستان 1393، صفحه 75-103

سید حسن خمینی


196. نفقه زوجه غایب مفقودالاثر در فقه و حقوق با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)

دوره 15، شماره 59، تابستان 1392، صفحه 111-126

سیدحسین صفایی؛ زینب خیریه


197. تأملی انتقادی ـ تحلیلی بر مبانی نظری عقد تعلیقی با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)

دوره 14، شماره 57، زمستان 1391، صفحه 87-101

محمد روشن؛ سعید کرمی


198. تحلیل فقهی ـ حقوقی عیوب مجوز فسخ نکاح با رویکردی بر نظر امام خمینی(س

دوره 14، شماره 55، تابستان 1391، صفحه 61-84

حسین ناصری مقدم؛ مظاهر نامداری موسی آبادی


199. بررسی نظریه تملیک یکجانبه در فقه و حقوق ایران با رویکردی برآرای امام خمینی(س)

دوره 15، شماره 58، بهار 1392، صفحه 67-91

سیدمحمدصادق طباطبایی؛ عادل پرنیان جوی