کلیدواژه‌ها = امام خمینی
تعداد مقالات: 122
2. اصل عدم تذکیه با رویکردی بر آرای امام خمینی (س)

دوره 23، شماره 91، تابستان 1400، صفحه 29-55

10.22034/matin.2021.155939.1304

سیدمحمد موسوی بجنوردی؛ سعید نظری توکلی؛ نگار علیزاده


8. مشروعیت سیاسی در حاکمیت مبتنی بر دلیل عقل با رویکردی به مبانی فکری امام خمینی(س)

دوره 22، شماره 89، زمستان 1399، صفحه 55-83

10.22034/matin.2021.131733

حسین صمدیار؛ اصغر عربیان؛ سید ابوالقاسم نقیبی


10. طمأنینه در نگاه عرفانی امام خمینی(س)

دوره 22، شماره 89، زمستان 1399، صفحه 131-154

10.22034/matin.2021.131736

عادل مقدادیان؛ مسعود صادقی


12. بررسی چگونگی اشاعه اندیشه امام خمینی در اندونزی و پیامدهای آن

دوره 22، شماره 88، پاییز 1399، صفحه 81-103

10.22034/matin.2021.126888

محمد علی نظری؛ یحیی فوزی؛ سید صدرالدین موسوی جشنی؛ عباس کشاورز شکری


13. مبانی عملگرایانه اندیشه موعودگرایی در گفتمان سیاست خارجی امام خمینی(س)

دوره 22، شماره 87، تابستان 1399، صفحه 45-73

10.22034/matin.2020.126891

امیر رضائی پناه؛ امیرمحمد حاجی یوسفی


14. تعمقی نوین در ماهیت حقی طلاق با نظر به آرای امام خمینی(س)

دوره 22، شماره 87، تابستان 1399، صفحه 89-114

10.22034/matin.2020.126893

طوبی شاکری گلپایگانی؛ زهرا حمیدی سوها


15. تدوین الگوی توسعه سرمایه اجتماعی در دانشگاه‌ها با تأکید بر دیدگاه امام خمینی(س)

دوره 22، شماره 86، بهار 1399، صفحه 1-29

محمد ثمنی؛ بهارک شیرزاد کبریا؛ امیرحسین محمودی


17. «معانی عامه» از دیدگاه امام خمینی(س) و مصطفی خمینی

دوره 22، شماره 86، بهار 1399، صفحه 101-120

حسین فرزانه؛ مصطفی فقیه اسفندیاری


18. بررسی فقهی و حقوقی نکاح معاطاتی با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)

دوره 22، شماره 86، بهار 1399، صفحه 121-134

مرضیه ملکی؛ سپیده بوذری


19. رابطه دولت و اموال غیرخصوصی در فقه با تأکید بر دیدگاه امام خمینی(س)

دوره 22، شماره 86، بهار 1399، صفحه 151-170

عبدالوحید وفائی؛ احمد اسمعیل تبار؛ محمدحسن گلی شیردار


21. اصول ثابت و متغیر «حکمرانی علوی» در مدل اجرایی امام خمینی(س)

دوره 21، شماره 84، پاییز 1398، صفحه 1-19

محمدجواد جاوید؛ علی باقری چیزه


24. واکاوی سوءبرداشت‌های فقیهان معاصر از انگاره امام خمینی(س) در مسئله غنا

دوره 21، شماره 83، تابستان 1398، صفحه 59-74

احسان علی اکبری بابوکانی؛ حمید ایماندار