کلیدواژه‌ها = امام خمینی
نسبت مفهومی تبادر و انصراف و تأثیر آن در فهم گزاره‌های فقهی با نگاهی بر آراء امام خمینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1401

10.22034/matin.2022.194448.1466

سعید نظری توکلی؛ طاهره محمدعلی میرزایی


تبیین نگرش آیه ای به عالم از دیدگاه امام خمینی و استنتاج دلالت های تربیتی آن

دوره 24، شماره 94، خرداد 1401، صفحه 129-153

10.22034/matin.2022.202633.1516

اکبر صالحی؛ فرامرز محمدی پویا؛ سینا ترکاشوند


معنایابی استعارۀ «بت» در اشعار عرفانی حافظ و امام خمینی (س)

دوره 24، شماره 94، خرداد 1401، صفحه 155-182

10.22034/matin.2022.243828.1735

عادل مقدادیان؛ میثم حنیفی؛ مسلم محمودی


طراحی و تبیین الگوی سرمایه اجتماعی مبتنی بر وصیت‌نامه سیاسی - الهی امام خمینی (ره)

دوره 23، شماره 93، اسفند 1400، صفحه 1-27

10.22034/matin.2022.190845.1437

اکبر بهمنی؛ الهه ملایی؛ مهدی صفیان؛ سید مهدی موسوی داودی


امام خمینی (س) و حدیث مرسل

دوره 23، شماره 93، اسفند 1400، صفحه 49-74

10.22034/matin.2021.220457.1639

زهرا وطنی؛ عباسعلی روحانی


گفتمان های اشتغال زنان (مقایسه دیدگاه امام خمینی (ره)با دیگر گفتمانهای رایج)

دوره 23، شماره 93، اسفند 1400، صفحه 75-106

10.22034/matin.2022.202994.1520

معصومه عبدالوهابی؛ علی روشنایی؛ امید علی احمدی؛ حسین جمالی آشتیانی


مقایسه دیدگاه حسن لاهیجی در مصباح الدرایه و امام خمینی (ره) در تقریرات فلسفه درباره ربط حادث به قدیم

دوره 23، شماره 93، اسفند 1400، صفحه 169-173

10.22034/matin.2021.304590.1935

فاطمه موسوی بجنوردی؛ محمد(جلال الدین) ملکی؛ سید حسن خمینی؛ حمیدرضا شریعتمداری


اصل عدم تذکیه با رویکردی بر آرای امام خمینی (س)

دوره 23، شماره 91، شهریور 1400، صفحه 29-55

10.22034/matin.2021.155939.1304

سیدمحمد موسوی بجنوردی؛ سعید نظری توکلی؛ نگار علیزاده


مشروعیت سیاسی در حاکمیت مبتنی بر دلیل عقل با رویکردی به مبانی فکری امام خمینی(س)

دوره 22، شماره 89، اسفند 1399، صفحه 55-83

10.22034/matin.2021.131733

حسین صمدیار؛ اصغر عربیان؛ سید ابوالقاسم نقیبی